HVORDAN KAN JEG KONTAKTE FASTLEGE, NØDNUMMER, ETC.

Akuttolk
Bildetolktjenesten
Bestilling av tegnspråktolk
Bildetolk på legevakt på Aker
Sende NØD SMS

Offentlig informasjon fra Helsenorge

Smitte og inkubasjonstid

Råd om korona til foreldre, barn og unge

Film på tegnspråk med generell informasjon og råd om koronavirus

 

Film på tegnspråk om koronavirus og hjemmekarantene og isolasjon

 

Viktig informasjon fra Tolketjenesten i Oslo ifm koronasmitte

Informasjon om koronavirus

Informasjon til barn og unge om det nye koronaviruset

Se filmen fra DMTV.

Koronaviruset – informasjon om forebyggende tiltak og nødhjelp


Hopp rett ned til innholdet