Kvinneforening

OSLO DØVES KVINNEFORENING

Stiftet: 4. april 1916
Epost: kvinneforening@odf.no

Fakta om Kvinneforeningen
Kvinneforeningen ble stiftet i 1896, som ble ledet av fru Anne Sewell. Da fru Sewell trakk seg tilbake samme år, var det stille i 20 år. I 1916 samlet fru Tora Ziener en del kvinner sammen om å stifte en ny kvinneforening. De Døves Kvinneforening ble stiftet 4. april 1916.

Medlemskontingent
Årsmøtet gjorde også et vedtak på medlemskontingent for 2023: ordinær 200 kr, og 100 kr for studenter og pensjonister. For å bli medlem i Kvinneforeningen er det ikke krav om å være medlem i Oslo Døveforening, men kvinner må være medlem i Norges Døveforbund for å bli medlem i Kvinneforeningen.

Ekstra ordinært årsmøte 3. september 2019

Fra venstre: nestleder Veesin F. Bjørke, Kasserer Alena Kubik, leder Maj-Lis Marman, Sekretær Synnøve Markussen og styremedlem Randi Smenes.

Årsmøte tirsdag 13.mars 2018

Fra venstre er styremedlem Marianne Kolvik, kasserer Alena Kubik, leder Maj-Lisbeth Marman, nestleder Daniela M. Roos og sekretær Helle Heidi Hammerlund. 

Årsmøte tirsdag 7.mars 2017

Fra venstre er nestleder Daniela Roos, sekretær Helle Heidi Hammerlund , leder Reidun Bjerke, kasserer Alena Kubik og styremedlem Maj-Lisbeth Marman.

NYHETER

Nytt styre i kvinneforeningen!

Årsmøtet 02.03.23 har valgt nytt styre;
Foreningens leder: Camilla Rae Høiberg
Styremedlemmer for 1 år: Lise Marie Nyberg og Gleyfer Carolina Agudo
Styremedlemmer for 2 år: Marianne Rasmussen Kolvik og Eva Abildgaard Fjelde

Styret har hatt første møte der vi konstituerte oss:
Sekretær: Marianne R. Kolvik
Kasserer: Eva A. Fjelde
Ansvar for medlemsliste: Lise Marie Nyberg
Ansvar for sosiale medier: Gleyfer C. Agudo

Hopp rett ned til innholdet