Norges Døveforbund Oslo

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Bogstadveien 27 B, 2.etg.

Norges Døveforbund Oslo
Postboks 5061 Majorstuen
0301 Oslo
Org.nr: 971 525 088
Bank: 1813 22 31474

Vidar R. Sæle
Daglig leder
vidar.saele@ndfoslo.no
SMS: 930 32 049

Døves Frivilligsentral
c/o Norges Døveforbund Oslo
Postboks 5061 Majorstuen
0301 Oslo
Org.nr: 997 711 718
Bank: 1813 21 76813

Federico Gianasso
Daglig leder
frivillig@ndfoslo.no
SMS: 468 27 070

Kontaktskjema

Ditt kontaktskjema

1 + 10 =

Her holder vi til:
Norges Døveforbund Oslo ligger i Majorstua.
Våre lokaler ligger i 2. etasje i Bogstadveien 27 B

 

Hopp rett ned til innholdet