Styret

Styret 2022-2023

På bildet bak fra venstre: Gleyfer C. Agudo (varamedlem), Christina Zullo (styremedlem) og David Fraser (styremedlem)
Foran fra venstre: Federico Gianasso (nesteleder), Sonja M. Holten (styremedlem), Megan Matovich-Noddeland (foreningsleder) og Maj Lisbeth Marman (varamedlem)

 

 

Styret 2020-2021

Fra venstre: Federico Gianasso (nestleder), Diana L. Hagen (varamedlem), Jostein Dale (styremedlem), Megan Matovich-Noddeland (foreningsleder), Sonja M. Holten (styremedlem), Christina Herlofsson (styremedlem) og Maj Lisbeth Marman (varamedlem).

Styret 2019

På bildet: Bak fra venstre Solveig Uteng, Xing Sheng She, Maria Novikova og Benjamin Nesse. Foran fra venstre: Federico Gianasso og Megan Matovich-Noddeland. Daniela M. Roos var ikke tilstede da bildet ble tatt etter årsmøtet.

Resultater fra valget.

Styret 2018

Bak fra venstre: Caisanne Lund (styremedlem), Veesin F. Bjørke (styremedlem), Maria Novikova (styremedlem) og Ann Kristin Ekerhovd (1.varamedlem).
Foran fra venstre: Benjamin Nesse (2.varamedlem) og Matthijs Terpstra (foreningsleder).
Leif Foss var ikke tilstede da bildet ble tatt. Han ble valgt som styremedlem og konstituert som nestleder. Han har trukket seg ut av styret fra og med 1.januar 2019.

Styret 2017

Fra venstre: Matthijs Terpstra (nestleder), Terje Lund (styremedlem), Svein Arne Peterson (foreningsleder), Leif Foss (styremedlem), Jostein Dale (styremedlem), Caroline Wroldsen (2.varamedlem), Maria Novikova (1.varamedlem) og Vidar R. Sæle (daglig leder).

Hopp rett ned til innholdet