Legevakt Aker og kommunal akutt døgnopphold-sengepostene (KAD) på Aker sykehus har fått utstyr til bildetolking. De ansatte har fått opplæring i å bruk av bildetelefon.

Hvis du skal til legevakten Aker kan døve/hørselshemmede som har behov for tegnspråk eller skrivetolk å be om tegnspråktolk via bildetelefon mellom kl.16.00 til kl. 20.00 på hverdager.

Pasienter og pårørende på KAD kan be om tegnspråktolk via bildetelefon på hverdager mellom kl. 08.00 og 20.00.

HAR DU IKKE BILDETELEFON PROGRAM?

Her trenger du ikke program, da NAV bildetolktjenesten prøver ut en enklere tilgang til tolketjenesten.

Trykk linken www.video.nav.no så får du spørsmål om å gi tilgang til kamera og mikrofon. I tillegg må du skrive inn navnet ditt og sip@bildetolk.no (se bildet). Deretter vi du bli koblet til bildetolktjenesten. Husk at denne tilgangen bare støtter bilde og lyd og at bildetolktolken ikke kan ringe tilbake hvis samtalen blir brutt.

Du kan ringe direkte til:

sip@bildetolk.no – NAV Bildetolktjeneste

0606147300@t-meeting.se – Rådgivningskontoret for syn og hørsel

0406147301@t-meeting.se – Eldresenter for døve og døvblinde i Lovisenberggt 4

0406930438@t-meeting.se – Døves frivillighetssentral

0406146854@t-meeting.se – Oslo Døveforening

Hopp rett ned til innholdet