Seniorforeningen

OSLO DØVES SENIORFORENING (ODS)

Stiftet: 13. mai 1971
Epost: odsenior71@outlook.com

Fakta om Seniorforeningen
Seniorforeningens formål er å skape kontakt med medlemmer gjennom hyggetreff, faste møter, utflukter og andre aktiviteter av sosial og kulturell art.

Faste treff i døveforeningen, annenhver onsdag på ulike uker, kl. 10.00 til 14.00.

Styre 2022

Styret som ble valgt på årsmøte 16. mars 2022. Bildet er tatt under 50 årsjubileet 13. mai 2022.

Fra venstre, Knut Bjarne Kjøde, Reidar Brenden, Øystein Strand, Rolf Smenes og Randi Smenes.

NYHETER

Årsmøte 13. mars 2024

Velkommen til seniorforeningens årsmøte onsdag 13. mars kl. 12.
Årsberetningen finner du Arsberetning 2023 seniorforening

Medlemskontingent for 2024 på kr. 150,- kan betales til seniorforeningens bankkonto 6067.63.13624, v/kasserer Rolf Smenes, Gullhaugveien 52, 1354  Bærums verk.

Seniorforeningens årsmøte 16. mars 2022

Seniorforeningens årsmøte ble godt gjennomført onsdag 16. mars med 49 medlemmer tilstede.

Valgresultat:

Leder – Øystein Strand, gjenvalgt
Nestleder – Reidar Brenden, ny
Sekretær – Knut Bjarne Kjøde, ny
Kasserer – Rolf Smenes, gjenvalgt
Styremedlem – Randi Smenes, ny
Varamedlem – Harald Tinnesand, gjenvalgt

Revisor – Torstein Ekerbakke
Bilagrevisor, Trygve Bjerck

Turleder – Maj-Lisbeth Marman
Medhjelper – Styret

60+ styringsgruppe:
Bjørg Strand
Vidar Gran
Ragnhild Stenseth
Vidar Sæle, fra Odf

Valgkomite:
Evy Solberg
Evelyn Eriksen
Viktor Olsen

Hopp rett ned til innholdet