Oslo Døve 60pluss

Målet med 60pluss er å gi personer over 60 år i Oslo et tilbud om fysisk og sosial aktivitet gjennom turer og utflukter. Et tilbud som gir glede i hverdagen og helse for kropp og sjel. Fysisk aktivitet gir store gevinster, både for den enkelte og samfunnet.

Alle seniorer og uføretrygdete er hjertelig velkommen til å være med på 60pluss. Bruk av midler fra 60+ Idrettskretsen som vi bruker til turer eller mat, gjelder de som er medlem av Oslo Døveforening og/eller bor i Oslo kommune. Andre som bor utenfor Oslo er velkommen til å gå tur med oss, men betaler selv.

Styringsgruppen er Ragnhild Stenseth, Vidar Gran, Bjørg Strand og Vidar R. Sæle (ODF).

Vi har aktiviteter annenhver torsdag fra kl 11.00 og møtes stort sett på Oslo S ved tiger.

Hopp rett ned til innholdet