Oslo Sign Sing

Stiftet: 21. januar 2020
e-post: oslo.sign.sing@ndfoslo.no

Oslo Sign Sing (OSS) sitt formål er å skape interesse for korsang på tegnspråk og løfte tegnspråkets utvikling i et sosialt
miljø, slik at tegnspråkkoret kan presentere seg som et interessant kulturtilbud i tegnspråkmiljøet.

https://www.facebook.com/oslosignsing

Styret:
Nytt styre valgt 9. april.
Leder: Trine S. Austbø
Styremedlemmer:
Ragna Huse og Hanne Enerhaugen
Varamedlemmer: Valentina Franchuk

 

 

NYHETER

Hold av lørdag 18. januar 2025 for 5 års jubileum. 

OSS tar opp nye medlemmer, bare å ta kontakt med oslo.sign.sing@ndfoslo.no

Hopp rett ned til innholdet