Døvehistorielaget

OSLO DØVEHISTORIELAG

Stiftet: 16. januar 2014
E-post: dovehistorie@odf.no

Fakta om historielaget
Historielagets formål er å arbeide med registrering, innsamling og forsvarlig oppbevaring av alt som kan ha døvehistorisk interesse, og slik at dette kan komme til nytte ved utarbeiding av foredrag, jubileumsskrifter, bøker m. m. Materialet det er av interesse kan være historiske dokumenter, bildemateriell, gjenstander og muntlig historie i tilknytning til døve. Arbeidsområdet er Oslo og Akershus.

Årsmøte 2020
Historielaget hadde 6. årsmøte 12. februar 2020. Følgende ble valgt.
Styret:
Leder: Trine S. Austbø
Styremedlem:  Karl F. Robertsen
Styremedlem:  Stein Erik Wroldsen
Varamedlem:   Vidar R. Sæle
Revisor: ODFs revisor for underavdelinger
Valgkomite: Geir Brodal og han skulle finne en til.

Hopp rett ned til innholdet