Fakta om NDF Oslo

Norges Døveforbund Oslo  er en interesseforening for tegnspråklige i Oslo, og er et lokallag av Norges Døveforbund.

Foreningen er Norges eldste forening for funksjonshemmede.

Norges Døveforbund Oslo arbeider for sosiale og kulturelle tilbud på tegnspråk, og sørge for at overføringen av norsk tegnspråk mellom generasjonene sikres.
Foreningen skal arbeide for språklig og samfunnsmessig likestilling.
Norges Døveforbund Oslo er en partipolitisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon.

Stiftet: 17.november 1878
Eier blant annet: Feriehjemmet Skaug i Rudstrandveien på Nesodden
Foreningslokale: Vi leier lokaler i Bogstadveien 27 B, 2.etg.
Antall medlemmer: 564 medlemmer pr 31.12.2023
Tilsluttet: Norges Døveforbund og FFO-Oslo.
Informasjon: www.ndfoslo.no, facebook.no/ndfoslo og utgir medlemsbladet SeHer i 470 eksemplarer
Underavdelinger: Oslo Døves Bridgeklubb, Oslo Døves Seniorforening, Oslo Døves Kvinneforening, Oslo Døvehistorielag, Oslo Sign Sing og F12 Herreforening.
Grupper: Ungdomsklubben Paff, Flerkulturelt utvalg og feriehjemskomite.
Organisasjonsnr: 971 525 088
Kontonummer: 1813 22 31474

Nedlastinger

Foreningsloven
Instruks for valgkomiteen
Oslo Døveforenings Felleslegat
Vedtekter for Døves Frivilligsentral
Regler for feriehjemmet Skaug

Hopp rett ned til innholdet