Fakta om NDF Oslo

Norges Døveforbund – Oslo  er en interesseforening for tegnspråklige i Oslo, og er et lokallag av Norges Døveforbund.

Foreningen er Norges eldste forening for funksjonshemmede.

Norges Døveforbund –  arbeider for sosiale og kulturelle tilbud på tegnspråk, og sørge for at overføringen av norsk tegnspråk mellom generasjonene sikres.
Foreningen skal arbeide for språklig og samfunnsmessig likestilling.
Norges Døveforbund –  er en partipolitisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon.

Stiftet: 17.november 1878
Eier blant annet: Feriehjemmet Skaug i Rudstrandveien på Nesodden
Foreningslokale: Vi leier lokaler i Fagerborggt 12, 2.etg.
Antall medlemmer: 528 medlemmer pr 31.12.2022
Tilsluttet: Norges Døveforbund og FFO-Oslo.
Informasjon: www.odf.no, facebook.no/oslodoveforening og utgir medlemsbladet SeHer i 470 eksemplarer
Underavdelinger: Oslo Døves Bridgeklubb, Oslo Døves Seniorforening, Oslo Døves Kvinneforening, Oslo Døvehistorielag, Oslo Sign Sing og F12 Herreforening.
Grupper: Ungdomsklubben Paff, Flerkulturelt utvalg og feriehjemskomite.
Organisasjonsnr: 971 525 088
Kontonummer: 1813 22 31474

Nedlastinger

Foreningsloven
Instruks for valgkomiteen
Hjelpefondets statutter
Oslo Døveforenings Felleslegat
Vedtekter for Døves Frivilligsentral
Regler for feriehjemmet Skaug

Hopp rett ned til innholdet