Bridgeklubben

OSLO DØVES BRIDGEKLUBB (ODBK)

Stiftet 14. oktober 1939.
Epost: bridge@odf.no

Informasjon om klubben:
http://www.bridgekrets.no/Kretser/NBF-Oslo/Klubber/Oslo-Doeves-BK/Klubbinfo

ÅRSMØTE
Bridgeklubben hadde årsmøte 18.januar 2020 og har 10 aktive medlemmer.

STYRET
Leder: Eitan Zuckermann
Sekretær: Xing Sheng She
Kasserer: Gunnar løken
Styremedlem: Robert Brzeszcz
1.varamedlem: Gabor Baksa
2.varamedlem: Gjermund Hansen
Turneringsleder/ruter: Gunnar Løken
Valgkomite: Svein A. Peterson
Revisor: Svein A. Peterson

NYHETER

BRIDGE KVELD HVER TIRSDAG KL 17.30 – 21.30.

Vi starter fra og med tirsdag 1. september og siste spillekveld er tirsdag 22. desember 2020.

NORDISK MESTERSKAP

Vi vurderer å arrangere Nordisk mesterskap i bridge for par, 14. – 15. november 2020 i Oslo.

Hopp rett ned til innholdet