Personvernerklæring

Gjeldende fra 07.07.2018

Personvernerklæring for Oslo Døveforening og våre underavdelinger

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til post@odf.no.

Medlemskap
Fra våre medlemmer mottar vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse av Norges Døveforbund. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til, eksempelvis medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer mm Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

E-post
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev
På nettsiden www.odf.no, kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse på nettsiden vår. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre og e-post adressen slettes når du melder deg ut.

SMS
Alle medlemmer til enhver tid får tilsendt SMS-nyheter. Du kan melde fra til post@odf.no om du ikke ønsker å få tilsendt SMS, så vil ditt mobilnummer slettes. De som ikke lenger er medlem i foreningen, får ikke sms nyheter og derav slettes.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

Påmelding kurs og arrangementer

A) Tegnspråkkurs
Via våre nettsider www.odf.no og www.tskurs.no og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs. Vi mottar ved påmelding informasjon som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, epost adresse og arbeidssted. Disse personopplysningene blir brukt ved rapportering av voksenopplæringskurs til studieforbundet Funkis, www.funkis.no. I tillegg tar vi vare på opplysningene i egen database som ikke deles med andre enn oss. Vi bruker opplysningene ved å sende ut epost om nye kurs. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysningene kan gjøres til tskurs@odf.no.

B) Kurs for døve
Via vår nettside www.odf.no og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs. Vi mottar ved påmelding informasjon som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og epost adresse. Disse personopplysningene blir brukt ved rapportering av voksenopplæringskurs til studieforbundet Funkis, www.funkis.no. I tilknytning til dette samler vi informasjon som allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere kurset.

C) Arrangementer
Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på arrangementer. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.

Underavdelinger
Personvernerklæringen som er nevnt her, gjelder også for våreunderavdelinger:
– Oslo Døves Kvinneforening
– Oslo Døves Bridgeklubb
– Oslo Døves Seniorforening
– Oslo Døves Historielag
– Ungdomsklubben Paff

Personvernerklæring for Døves frivillighetssentral

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til frivillig@odf.no.

E-post
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

Bruk av tjenester
Via vår nettside, epost og sms det mulig å melde seg behov for besøkstjeneste, transporttjeneste og annet frivillige oppgaver. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere tjenestene. Personopplysningene vil slettes etter endt oppdrag. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta oppdrag til våre nye tjenester.

Hopp rett ned til innholdet