Rådgivningskontoret for syn og hørsel og Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) inviterer til Åpent lavterskeltilbud vinteren 2018.

Tid: Hver torsdag kl. 13.30-15.30.

Kom innom, eller ring oss på billedtelefon 0406147025@t-meeting.se

Eksempler på temaer du kan snakke med oss om:

  • Temaer knyttet til det å leve som hørselshemmet
  • Hvor du kan få hjelp dersom du strever med triste tanker eller angst
  • Brev fra NAV og andre offentlige etater
  • Stress og belastnin­ger som gjør hverdagen vanske­lig

Vi har taushetsplikt. Tilbudet er gratis og gis på tegnspråk, talespråk, norsk med tegnstøtte, eller ved bruk av tolk og andre hjelpemidler. Ingen bekymringer er for store eller små til å ta kontakt.

Sted: Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Bygg 3, 1. etasje.

Spørsmål? nbhp@ous-hf.no / 22 92 35 02 / 951 57 782

Les mer: https://ndfoslo.no/wp-content/uploads/2018/01/info-vinter-tre.pdf

Hopp rett ned til innholdet