NDF Oslo gjennomførte årsmøte tirsdag 14. mai. Det var 55 stemmeberettigede og i tillegg andre som fulgte med. Det var over 60 personer i salen, der årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt.

(Bildet ser vi foreningsleder Megan Matovich-Noddeland og Erling Jacobsen som var møteleder.)

Spesifisert budsjett for 2024 finner du på https://ndfoslo.no/wp-content/uploads/2024/05/Spesifisert-budsjett-2024.pdf

Resultater fra valget
Foreningsleder: Megan Matovich-Noddeland
Styremedlemmer: Benjamin Nesse (1 år igjen), Maj Lisbeth Marman (1 år), Sonja M. Holten (2 år) og Klaus Huse (2 år).
1. varamedlem: Unn T. Johannessen
2. varamedlem: Ann Kristin Ekerhovd
Revisor for underavdelinger: Rolf Smenes
Lovkomite: Martin Berhovde, Marte Kvinnegard og Svein Arne Peterson.
Feriehjemskomite: Styret fikk fullmakt å finne folk.
Programkomite: Anna Solbakken, Ragna Huse og Paal R. Peterson
Valgkomite: Camilla Høiberg, Pia Schrøder og Dima Katsnelson.

Lovendringsforslag fra styret om antall år. En del diskusjon, og avstemning ble valg på foreningsleder endret fra 1 til 2 år, mens styremedlemmer som før 2 år og varamedlemmer 1 år som før. Valg på foreningsleder for 2 år, gjelder fra og med neste årsmøte i 2025.
Lovforslaget fra feriehjemskomiteen ble diskutert, og det ble valgt en komite (Paal R. Peterson, Tone-Britt Handberg og Niels Kristensen), som diskuterte i pausen. De fremla nytt lovtekst forslag som ble vedtatt. (Teksten blir lagt ut senere når årsmøteprotokollen blir godkjent.)
Innkomne forslag fra feriehjemskomiteen om salget av feriehjemmet Skaug, ble vedtatt med flertall å selge Skaug. Grunnet lovforslaget fra feriehjemskomiteen som ble vedtatt, betyr det må behandles på et nytt ekstra ordinært årsmøte senere om Skaug skal selges eller ikke.
Innkomne forslag fra hovedstyret om tegnspråkhuset. Det ble vedtatt med flertall å oppheve vedtaket fra årsmøte 3. mai 2023, der man gav styret fullmakt til å gjennomføre tegnspråkhuset i Fagerborggata.
Årsmøtet ga også støtte til hovedstyret om å samarbeide med Byrådet å utrede muligheten for et tegnspråkhus sentralt i Oslo.

Hopp rett ned til innholdet