Valgkomiteen ved Klaus Huse, Pia I. Schrøder og Trygve Bjerck sine innstillinger til valget på årsmøte 14. mai.

 Valgkomiteens forslag:

 Hovedstyret

A. Foreningens leder for 1 år Megan Matovich-Noddeland               

B. 4 styremedlemmer for 2 år, slik at 2 står på valg hvert år.

Styremedlem: Benjamin Nesse (1 år igjen – ikke på valg)

Styremedlem: Maj-Lisbeth Marman (1 år)

Styremedlem: Sonja M. Holten (velges for 2 år)

Styremedlem: Klaus Huse  (velges for 2 år)

 C. 2 varamedlemmer for 1 år til hovedstyret

  1. varamedlem: ?
  2. varamedlem: ?

D. Revisor for underavdelinger Rolf Smenes

E. Lovkomite på 3 medlemmer:  Martin Berhovde, Marte Kvinnegard og Svein Arne Peterson

 F. Feriehjemskomiteen på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer
?
?
?
?
?
Varamedlemmer:
?
?

G. Programkomite med 3 medlemmer:  Anna Solbakken, ? og ?

H. Representanter til Norges Døveforbunds landsmøte – velges ikke før i 2025.

I. Valgkomite på 3 medlemmer:  ?, ? og ? (velges på årsmøte blant medlemmer)

Hopp rett ned til innholdet