Vi viser til SeHer-bladet nr 1-2024, side 4-5 om hvilke spørsmål foreningen sendte til Partiet Sentrum som Geir Lippestad (Partiet Sentrum) stilte til byråd for kultur og næring 19.3.2024.

Byråd for kultur og næring har nå gitt svar.

Du kan se spørsmålene og svarene  her – https://www.oslo.kommune.no/sporsmal-og-svar/svar/?questionId=15f5ee42-6faf-474a-bf39-f7b5be79f1ff

Vi har hatt møte 16. april og god dialog med Oslo kommune. Det blir gitt en kort informasjon om dette på årsmøte 14. mai.

 

Hopp rett ned til innholdet