Norges Døveforbund Oslo hadde ekstra ordinært årsmøte og medlemsmøte om Tegnspråkhuset 18. januar 2024.

Det ble valgt 2 nye varamedlemmer på ekstra ordinært årsmøte, og det er 1. varamedlem Ann Kristin Ekerhovd og 2. varamedlem Monica Nesje. De er varamedlemmer fram til årsmøte 25. april.

Les hele protokollen her: ekstra ordinært årsmøte 180124

Her kan du lese referat fra medlemsmøte:

MEDLEMSMØTE TORSDAG 18. JANUAR 2024
Tid: kl. 18.35 – 20.10
Tilstede: 42 medlemmer + andre ikke medlemmer
Sak: Tegnspråkhuset

Noen medlemmer mente saksgrunnlaget var for tynt til å fatte vedtak på ekstra ordinært årsmøte. Foreningslederen redegjorde kort for årsaken til møtet, men med bakgrunn i medlemmenes behov for mer informasjon ble det fremmet et forslag om å endre ekstra ordinært årsmøte til et medlemsmøte. Flertallet bestemte at det skulle bli et medlemsmøte om Tegnspråkhuset. Ekstra ordinært årsmøte ble gjennomført først med valg av 2 varamedlemmer og viser til egen protokoll.

På medlemsmøtet ble det diskusjoner rundt vedtaket fra årsmøtet 3. mai 2023. I vedtaket viste vi at årsmøtet vedtok å gi styret endelig fullmakt til å gjennomføre prosjektet Tegnspråkhuset i Fagerborggata 12.

Men grunnet nytt vedtak fra Menighetssenteret AS i juni 2023, der ikke ønsker å bygge ut mot Fagerborggata. De har bestemt seg for å bygge ut mot Suhmsgate. Grunnen er at de ønsker å beholde klokketårnet og gressplenen og god plass til begravelsesbil foran hovedinngangen til kirken.

Menighetssenteret AS hadde bestilt en utredning av deres advokat om utfordringer og hvordan det kan løses i samarbeid mellom NDF Oslo og AS Menighetssenter.
Styret i NDF Oslo mener at dette blir veldig komplisert i forhold til eierandel og bruksrett og hvordan det skal dannes et selskap som AS, DA eller stiftelse.
Styret mener at det fort kan bli konflikt, og hvor mye skal vi investere er det 50% hver, men når vi kanskje bare eier 5-10 %? AS Menighetssenter og Døvekirken vil uansett ha styringsrett, og at vi er nummer 2 når det gjelder å bruke lokaler. AS Menighetssenter eier bygningsmassen. Det er kun den del som er tilbygg vi kan eie noe.

Styret mener derfor at vedtaksgrunnlaget fra årsmøtet 3. mai 2023 faller bort, og må ha nytt vedtak fra medlemmene, dersom det ønskes videre utbygging. Men det nye vedtaket må da gjelde utbygging mot Suhmsgate. Styret anbefaler å ikke bygge ut og istedenfor se på nye løsninger i dialog med Oslo kommune. Vi viser til SeHer bladet nr 3-2023, side 6-8.

Et medlem ønsket å vite hvor mye vi har brukt hittil. Det var gitt et svar at det ikke er tatt ut av Hjelpefondet på de 3 årene. 2021: kr 91.672, 2022: kr 32.400 og 2023: 178.104. Sum i alt kr 302.176. Dette fremgår i foreningens regnskaper.

Medlemmene stilte spørsmål om prosessen og bruken av midler, samt bekymringer rundt egnetheten av området, og om det allerede finnes alternative løsninger et annet sted. Medlemmene uttrykte ønske om klarere informasjon og kommunikasjon, samt behovet for å undersøke ulike muligheter grundigere. Diskusjonen endte med enighet om å sende ut informasjon til medlemmene og iverksette nytt møte for å kunne ha bedre saksgrunnlag for å gå videre med planene om et Tegnspråkhus. Det ble uttrykt at andre steder enn Suhms gate kunne være aktuelt å vurdere for et Tegnspråkhus.

Hopp rett ned til innholdet