Kjære medlemmer,

Vi får besøk av Jessica P. B. Hansen som har utgitt en bok som heter «Fjerntolking». Jessica er førsteamanuensis ved Institutt for språk, litteratur og kultur på Høgskolen i Østfold. Hun har forsket på tolka samtaler i spesialisthelsetjenesten, jobbet som tolkefaglig rådgiver og undervist både tolker, tolkestudenter og forskjellige yrkesgrupper som samarbeider med tolk.
Boken handler om tolking muliggjør kommunikasjon mellom personer som ikke har felles språk. I offentlig sektor er tolking et viktig ledd i å sikre likeverdige tjenester og rettssikkerhet for alle, i tråd med bestemmelsene i tolkeloven. Boken beskriver hvordan tolkene og fjerntolka samtaler gjennomføres, hvordan deltakerne i slike samtaler forhandler om mening, og hvilke muligheter
og begrensninger som ligger i teknologien fjerntolkingen foregår gjennom.

Det vil være snacks og nøtter til salgs, og kaffe og te er gratis.

Starter kl 17.30 i Fagerborggata

Hopp rett ned til innholdet