NDF-Oslo i samarbeid med «Det var en gang» som er et litteratur- og kulturformidlingsprosjekt rettet mot barn og unge. De utforsker hvordan man gjennom historiefortelling i ulike former

opplesning/formidling/kunst/musikk/kreativt arbeid) kan inspirere til leseglede, kreativitet og utforskertrang hos barn.

Søndag 15.okt. og søndag 19.nov. er de så glade for å kunne tilby tegnspråktolk til deres arrangementer!

Håper dere har lyst til å bli med på en kulturopplevelse utenom det vanlige, der barna er i fokus. På «Det var en gang» blir barna invitert til å delta aktivt gjennom å bruke fantasien og kreativiteten sin, og hver søndag er det en ny historie som er i sentrum.

 

Kjernepublikumet vårt er mellom 3-9 år, men du kjenner ditt eget barn best.

Begge forestillingene skjer på Factory Tøyen i Kjølberggata 21, Oslo.

Søndag 15.okt. kl.12

Vi tar utgangspunkt i boken «Der Agnes bor» av Marit Larsen og Jenny Løvlie, og det blir både historiefortelling, verksted, moro med gjenbruk pluss flere overraskelser. Kaffe og boller blir det også!

Bindende påmelding til https://no.surveymonkey.com/r/75DHZ7Z innen 15. september.

Medlemspris for NDF-Oslo (Oslo Døveforening) er kr 100 for barn.

Barn som ikke er medlem kr 150.

Voksen kr 75.

 

 

Hopp rett ned til innholdet