NDF Oslo (Oslo Døveforening) inviterer til valgdebatt i forbindelse med kommunevalget.
Vi åpner dørene fra kl. 17.00, og kom i god tid før debatten starter kl. 17.30 fram til ca. kl. 19.30.

Program for kvelden
Vi innleder debatten med at de svarer på våre spørsmål.
1. Hvordan vil dere verne og fremme norsk tegnspråk?
2. Hvordan vil dere sikre døve/hørselshemmede/tegnspråklige med helsetjenester på tegnspråk?
3. Hvordan vil dere sikre at Voldsløkka barnehage, Vetland skole og Nydalen videregående skole, Skullerud VO avd. for hørselshemmede rekrutterer gode tegnspråklige lærere?
4. Hvordan vil dere sikre at døve barn får tidlig tilgang til norsk tegnspråk?

10 minutters pause.

Mulighet for publikum å komme med spørsmål til politikere.

Vi har fått 2 tegnspråktolker til debatten.

Vi har invitert 9 politiske partier. Flere av dem har vi fått navn på hvem som kommer.
Oslo Høyre – Mehmet Kaan Inan (8. kandidat)
Oslo Fremskrittparti – Julianne Ofstad (3. kandidat)
Oslo Arbeiderparti – Jon Reidar Øyan (7. kandidat)
Oslo Sosialistisk Venstreparti – Sarah Safavifard (3. kandidat)
Oslo Venstre – Sonja M. Myhre (51. kandidat)
Oslo Kristelig Folkeparti – Ingvild Halderaker (2. kandidat)
Oslo Senterparti – Morten Edvardsen (1. kandidat)
Oslo Rødt – Siavash Mobasheri (1. kandidat)
Oslo Miljøpartiet de Grønne – ?

Vi ser frem til en spennende kveld i døveforeningen!

Hopp rett ned til innholdet