Oslo Døveforening gjennomførte 2 årsmøter i Hjelpefondet og i foreningen. Det ble vedtatt å legge ned Hjelpefondet, og istedet inngår den som en del av Oslo Døveforening. Det betyr at det blir kun 1 årsmøte neste år. Alle beretninger, regnskap og budsjett ble vedtatt.

Det ble gitt endelig fullmakt til styret å gjennomføre prosjektet Tegnspråkhuset i Fagerborggt, og at arkitektene begynner å tegne tilbygget. Det blir sendt en byggesøknad. Vi begynner etterhvert å sende søknader om økonomiske midler.

F12 Herreforeningen er formelt tatt opp som underavdeling i Oslo Døveforening. Vi ønsker F12 hjertelig velkommen!

Årsmøtet vedtok å endre navn på foreningen til Norges Døveforbund – Oslo, der vi bruker NDFs logo framover. Det er lov å si at “Jeg skal til Oslo Døveforening”. Lovteksten blir slik: Norges Døveforbund – Oslo (tidligere Oslo Døveforening), stiftet 17. november 1878, er et lokallag av Norges Døveforbund.

Resultater fra valget

Foreningsleder: Megan Matovich-Noddeland

Styremedlemmer: Benjamin Nesse (2 år) – ny
Christina Zullo (2 år) – gjenvalgt
Sonja M. Holten (1 år igjen)
David Fraser (1 år igjen)
1. varamedlem: Maj-Lisbeth Marman
2. varamedlem: Anna Solbakken

Revisor for underavdelinger: Rolf Smenes

Lovkomite: Martin Berhovde, Marte Kvinnegard og Svein Arne Peterson.

Feriehjemskomite: Muharrem Shehu, Børre Roås, Sergey Skvirskiy og vara Niels Kristensen.
(Det mangler 2 medlemmer og 1 vara i komiteen) – Styret ser på saken og finner en løsning.

Programkomite: Fernando Agudo, Birte Dyrhaug og Anna Solbakken.

Valgkomite: Pia Schrøder, Klaus Huse og Trygve Bjerck.

Hopp rett ned til innholdet