Døves Media’s Tegnkast hadde en reportasje.

I Oslo planlegger Oslo døveforening og Døves menighet å bygge et tegnspråkhus i tilknytning til Døvekirken. I et femetasjes hus skal det være forsamlingslokaler, auditorium, kontorer og møteplasser. Her kan tegnspråklige bedrifter leie seg inn. Daglig leder i Døvekirken i Oslo, Jon A. Vik, og leder av Norges Døveforbund Oslo, Megan M. Noddeland, forteller om planene og når det kanskje står et tegnspråkhus på plass.

Se video: – https://dovesmediatv.no/video/ddf8384a-8635-4073-9ff8-759042bbf564?fbclid=IwAR1JIbojf7y37J2aDoivM0iSjF9oJJYgWepK-19gN7SCW4H4LJsJNog_CZQ

Hopp rett ned til innholdet