Bydel Østensjø har ledig oppdrag som støttekontakt for en hørselshemmet mann på Manglerud.

For å kunne utføre dette oppdraget er det en forutsetning at man behersker tegnspråk.
Arbeidstid er 4 timer per uke, når og hvor arbeidet utføres bestemmes av tjenestemottaker og støttekontakten i fellesskap.
Oppdraget er ment å assistere tjenestemottaker i hverdagens med praktiske gjøremål samt kosthold og trening. Det er også ønskelig at man er behjelpelig med å være med tjenestemottaker i sosiale settinger der det brukes tegnspråk.

Oppdraget avlønnes etter kommunal lønnstabell lønnstrinn 3-7 avhengig av alder. Støttekontakter er oppdragstakere og ikke ansatt slik at det opparbeides ikke feriepenger eller trygderettigheter gjennom oppdraget.
Oppdraget har 1 måneds gjensidig oppsigelsestid.

Politiattest kreves av alle oppdragstakere.
De som er interessert i oppdraget bes ta kontakt med Team Habilitering i bydel Østensjø ved:

Ole Tomas Ruud,
Utførerkonsulent
45 24 61 90
Oletomas.ruud@bos.oslo.kommune.no

Hopp rett ned til innholdet