DØVES FRIVILLIGSENTRAL SØKER ETTER DAGLIG LEDER I 100 % VIKARSTILLING FRAM TIL 31. DESEMBER 2023, MED MULIGHET FOR FORLENGELSE. SNARLIG TILTREDELSE!

Har du lyst til å jobbe med frivillige i et aktiv og engasjert miljø? Kan du tegnspråk? Vi leter etter en person som er glad i folk og som trives med en variert arbeidsdag.

Litt om oss:
Døves Frivilligsentral er en byomfattende sentral som eies av Oslo Døveforening. Målgruppen for sentralen er døve og hørselshemmede i Oslo. Målsettingen for sentralen er å bygge og vedlikeholde relasjoner mellom døve, og mellom døve og hørende. Sentralen har en livssynsnøytral profil.

Stillingen omfatter:
• Daglig drift av frivilligsentralen
• Sørge for god informasjon om frivilligsentralen mot innbyggere, andre organisasjoner og kommunale virksomheter.
• Koordinere frivillig hjelp, ta vare på frivillige og verve nye frivillige
• Gjennomføre faste aktiviteter sammen med andre samarbeidspartnere.
• Tilrettelegge for prosjekt- og aktiviteter for flerkulturelle
• Besøkstjeneste, transporttjeneste og tegnspråkvenn
• Tilrettelegge for aktiviteter til barn, ungdom og foreldre.
• Tilby kurs for døve
• Utarbeide søknader og ha overordnet ansvar for regnskap og budsjettarbeid
• Følge opp vedtak som angår frivilligsentralen
• Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver i perioder etter avtale.
• Noe ettermiddag og kveldsarbeid må regnes med.

Krav til søker:
• Organisasjonserfaring
• Økonomisk og administrativ kompetanse
• Kunnskap om og erfaring med frivillighet
• Gode IT kunnskaper
• Førerkort og bil
• Godt kjennskap til tegnspråkmiljø og tegnspråk er en forutsetning

Personlige egenskaper:
• Fleksibel, kan spille inn i nye situasjoner, gjør en innsats der hvor det trengs
• Kontaktskapende og motiverende, bygger opp god kontakt med frivillige, frivillige organisasjoner og samarbeidspartnere og bidrar til godt arbeidsmiljø på jobben.
• Selvstendig, kan gjennomføre oppgavene alene og i samarbeid med andre
• Evne til å koordinere
• Kreativ
• Tegnspråklig

Personlig egenhet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
– Meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver
– En interessant arbeidshverdag preget av høyt tempo
– Fleksibel arbeidstid
– En ukes ekstra ferie som kompensasjon for ettermiddag og kveldsarbeid.
– Vi har obligatorisk tjenestepensjon og yrkesskadeforsikring
– Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 01.03.2023
Tiltredelse: snarest
Arbeidsgiver: Oslo Døveforening
Arbeidsted: Fagerborggata 12, 0360 Oslo
Ansettelsesform: Vikariat frem til 31.12.23, med mulighet for forlengelse.
Stillingsprosent: 100%

Har du spørsmål om stillingen rettes de til Daglig leder i Oslo Døveforening (ODF):
Vidar R.Sæle på SMS: 930 32 049 eller epost vidar.saele@odf.no.

Søknad med CV, sendes Oslo Døveforening, Fagerborggata 12, 0360 Oslo eller epost vidar.saele@odf.no.

Ta med kopier av vitnemål, attester og referansehenvisninger ved et eventuelt intervju.

Hopp rett ned til innholdet