Det har vært gjennomført 3 samlinger for herrer i løpet av høsten 2022. Det viser seg at mange ønsker å ha egen forening (underavdeling for Oslo Døveforening). Vi diskuterer om vi skal stifte den 30. januar, og hva navn det skal bli og vi utarbeider vedtekter.

Vi inviterer Patrik Nordell fra prosjektgruppe i Stockholm, han kommer og forteller om «Ekte man» (Äkta man på svensk).
Ekte mann er et prosjekt som jobber med voldsforebygging, for et døvesamfunn uten vold. Men hva er egentlig vold? Hvilke maskulinitetsidealer føler unge døve menn i dag at de må leve opp til? Hva skjer når de ikke gjør det? Hvilket ansvar har vi for å gripe inn når vi ser en oppførsel som ikke er ok?

Etter foredraget oppretter vi en forening. Alle herrer fra 18 år er hjertelig velkommen

Hopp rett ned til innholdet