Hanna Cederstrøm og Siren Kvæstad kommer fra Signo arbeid og deltagelse og snakker om arbeidsliv.

– Hvordan kan døve inkluderes bedre på arbeidsplassen?
– Påvirker hørselen valg av yrke? Fordeler og ulemper med dette?

Signo arbeid og deltagelse tilbyr karriereveiledning for døve og hørselshemmede, og de vil
fortelle mer om dette denne kvelden. Tilbudet passer for alle hørselshemmede i yrkesaktiv
alder, uavhengig om man har jobb eller ikke.

Alle er hjertelig velkomne.
Gratis kaffe

Hopp rett ned til innholdet