Vi oppfordrer deg å sende inn en klage. Når du ikke har fått tolk til de viktige oppdrag eller du fikk ikke god informasjon fra Tolketjenesten. Hvis du har fått bekreftelse at du får tolk, men tolken kom ikke eller at du er misfornøyd med appen tolkebestilling.nav.no eller andre ting.

Du kan sende inn til NAVs klage på service – https://www.nav.no/person/kontakt-oss/nb/tilbakemeldinger/serviceklage

Når du logger inn og velg «Annet» og du kan skrive i friteksten.

Hopp rett ned til innholdet