Vi markerer FNs tegnspråkdag og Døves Uke med åpen dag, fredag 23. september kl. 15.00 – 17.00.
Vi spanderer kake og kaffe eller te.
Ca. kl. 17.00 går vi til Litteraturhuset der Språkrådet har utdeling av tegnspråkprisen fra kl. 18.00.
Alle er hjertelig velkomne!

Hva er tegnspråkdagen?
FNs generalforsamling vedtok 19. desember 2017 at den 23. september skal være den internasjonale dagen for
tegnspråk. Datoen 23. september er valgt siden Verdensforbundet for døve ble opprettet denne dagen i 1951.
Generalforsamlingen vedtok å opprette dagen for å skape blest rundt viktigheten av tegnspråk og for å fremme
flerspråklighet. FN bruker flerspråklighet som et middel for å fremme, bevare og beskytte mangfoldet av ulike språk og
kulturer.

Språkrådets tegnspråkpris blir delt ut den 23. september, som er FNs internasjonale dag for tegnspråk. Prisen er på
25 000 kroner. Tegnspråkprisen er opprettet av Språkrådet, og den blir delt ut til personer, grupper eller organisasjoner
som har gjort en innsats for å fremme, utvikle eller bevare norsk tegnspråk.
Program:
• Betraktninger omkring norsk tegnspråk ved professor Hilde Haualand
• Kulturelt innslag ved OSS (Oslo Sign Sing)
• Prisutdeling ved språkdirektør Åse Wetås
• Samtale med prismottakeren
Arrangementet blir holdt i Amalie Skram-salen på Litteraturhuset i Oslo. Kafe Oslo på Litteraturhuset holder åpent både før og etter arrangementet. Arrangementet blir tolket til norsk tegnspråk og norsk.
Konferansier: Camilla Høiberg.
Dørene åpnes kl. 17.30.

Kan du ikke komme? Følg arrangementet på nett – https://www.youtube.com/watch?v=CIUJPIWVk6E

Hopp rett ned til innholdet