Oslo Voksenopplæring på Skullerud har 3 ledige stillinger som lærer for nyankomne voksne døve flyktninger.

Vil du bidra til at nyankomne voksne døve flyktninger får nødvendig norsk og norsk tegnspråkopplæring og en god start i Norge? Som følge av situasjonen i Ukraina har Oslo voksenopplæring Skullerud behov for dyktige lærere, med et engasjement for opplæring i norsk og norsk tegnspråk. Vi har flere midlertidige stillinger ledige med varighet frem til 22. juni, med mulighet for forlengelse. Stillingene kan være både heltid og deltid. Det kan også være behov for lærere på kveldstid. Oppstartsdato vil kunne variere. Vi trenger både deg som er klar på kort varsel, og deg som kan starte opp senere i høst.

Les mer om stillingene på https://2180.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4555197024?link_source_id=0

 

Hopp rett ned til innholdet