Døveleksikon for Oslo og omegn handler om den første tiden fra da sykekasseforeningen ble stiftet i 1873.

I 1878 ble det reorganisert en forening som het «De norske døvstummes forening» i Kristiania som da var forening for døve for hele landet. I dag heter foreningen Oslo Døveforening.

Døveleksikon er lett å finne fram i da man finner informasjon fra A-Å om personer, døveskoler, Døveforening og masse annet stoff med mange bilder.

Døveleksikon kan kjøpes for kr 249 hos Døves Verden, https://dovesverden.no/andre-boker.

 

Hopp rett ned til innholdet