Du inviteres til å delta i en nettbasert spørreundersøkelse som handler om din opplevelse av kommunikasjonen med fastlege.

Mitt navn er Hanna Gravem, og jeg er legestudent ved NTNU. Med hjelp fra min veileder Aslak Steinsbekk gjennomføres denne studien om hvordan personer med hørselsnedsettelse opplever elektronisk fastlegekonsultasjon sammenlignet med fysisk konsultasjon.

Du er anonym når du svarer på dette skjemaet, så vi vil oppfordre deg til å svare så åpent og ærlig som mulig.Spørreskjemaet er tegnspråktolket. Det består av 16 spørsmål, hvorav alle har svaralternativer bortsett fra det siste. Mer informasjon om studien finnes i skjemaet.

Link til spørreskjema: 
https://nettskjema.no/a/233740

Vi håper du vil ta deg tid til å svare på spørreskjemaet. Det vil gi oss verdifull informasjon som kan brukes til å rådføre fastleger og helsepersonell i en tid hvor elektronisk kommunikasjon blir mer og mer vanlig.

Hanna Breen GravemNTNU Fakultet for medisin og helsevitenskaphannagr@ntnu.no

Hopp rett ned til innholdet