Ønsker du å donere penger til døve flyktninger fra Ukraina?

Du kan overføre penger til kontonummeret, 15067628818 eller vippse til 12921.

Se video fra Norges Døveforbund om de 7 døve flyktninger som kom til Norge 4. mars.

Per 29. mars er det kommet  ca 20 flyktninger.

Se video fra Oslo Døvekirken om hvordan og hvem du kan kontakte for å levere klær, mat, hygieneprodukter eller leker.

Siste nytt fra Norges Døveforbund, 9.mars: https://www.doveforbundet.no/nyheter/2022/03/09/oppdatering-fra-niels-om-dove-flyktninger-fra-ukraina

 

Hopp rett ned til innholdet