Norges Døveforbund skal ha landsmøte i Ålesund 10. – 12. juni 2022. På årsmøtet 25. april skal det velges 4 representanter og 2 vara som skal representere Oslo Døveforening på landsmøtet.

Vi skal ha tegnspråkkafe mandag 23. mai, der vi går gjennom saker som skal behandles på landsmøtet.

Vi ønsker innspill fra deg som er medlem i Oslo Døveforening på følgende:

a) Har du innspill til forbundsloven om det bør endres noe?

https://www.doveforbundet.no/sites/default/files/library/vedtekter_for_norges_doveforbund_oppdatert_2019.pdf

Siste frist er 20. januar, så vil styret i ODF se på innspill fra dere og sende inn lovforslag til Norges Døveforbund.

b) Er det saker du ønsker at vi tar opp på landsmøtet?

Siste frist er 20. februar, så vil styret se på sakene og sende inn til Norges Døveforbund.

c) Handlingsplan 2022 – 2025 er ute til høring.

Døveforeninger skal gi innspill til Norges Døveforbund denne måned.  Hva synes du om Handlingsplanen og har du noen innspill?

handlingsplan 2022 2025 (nyeste versjon)

Siste frist er 20. januar, så vil styret i ODF se på innspill fra dere, og sende inn.

Etter innspill fra døveforeninger vil forbundet revidere på sitt neste styremøte, før et endelig utkast behandles på Landsmøtet.

Du kan sende inn til oslo@doveforbundet.no som tekst eller tegnspråkvideo.

Hopp rett ned til innholdet