Styreleder Megan Matovich-Noddeland vil fortelle om Deaf Space og kort informasjon om tegnspråkhuset.

Deaf Space er en tilnærming til arkitektur som først og fremst er informert av de unike måtene døve lever og bor på i rommet. Designkonseptet kan brukes på offentlige og private plasser. Bygninger, klasserom, korridorer, møbler og andre romlige innretninger og teknologier kan utformes slik at de passer mennesker med hørselshemming og deres måte å være på. Ikke forveksles med universell design, da den legemliggjør mye av døvekultur, i tillegg til å gi visuell tilgang i designene.

Det moderne begrepet Deaf Space bruker de fem hovedbegrepene: sensorisk rekkevidde, rom og nærhet, mobilitet og nærhet og akustikk.
Det tar hensyn til den døve personens visuelle og hørselsevner, samtidig som det tar hensyn til det visuelle tegnspråket de kommuniserer på.

Alle er velkomne!

Sted: Fagerborggata 12, menighetssal.

Hopp rett ned til innholdet