Tema for kvelden vil være vanlige reaksjoner hos barn og unge ved samlivsbrudd, og hvordan foreldre og andre voksne kan ivareta barnet /ungdommen.

Klinisk sosionom og familieterapeut Lene Randa Nielsen og spesialist i klinisk pedagogikk Mette Hvam Vatne vil holde en innledning om dette før det åpnes opp for spørsmål. Begge jobber ved barne- og ungdomsenheten ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP), et psykisk helsetilbud til barn, unge og foreldre med et eller flere sansetap.

Alle er velkommen.

Hopp rett ned til innholdet