Det innkalles til årsmøte i Kvinneforeningen onsdag 3.november kl. 18.00 i Fagerborggt 12.

Dagsorden for årsmøtet:

 1. Åpning ved foreningens leder.
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg på 2 referenter.
 4. Valg på protokollkomite på 2 medlemmer.
 5. Valg på tellekorps på 2 medlemmer.
 6. Godkjenning av dagsorden.
 7. Årsmelding for Kvinneforeningen (utgår pga lagt på is hele 2020)
 8. Regnskap for Kvinneforeningen for 2020 (blir delt ut på årsmøtet)
 9. Lovendringsforslag.
 10. Innkomne forslag (se rapport fra arbeidsgruppen nedenfor)
 11. Vedta medlemskontingenten for neste år.
 12. Budsjettforslag for Kvinneforeningen.
 13. Valg, som ledes av valgkomiteen.

Det foretas valg på:

 1. Foreningens leder for 1 år.
 2. 4 styremedlemmer for 2 år, slik at 2 står på valg hvert år.
 3. 1 bilagsrevisor for foreningen.
 4. Valgkomite bestående av 3 medlemmer.

Døve skal være i flertall.

 Rapport fra arbeidsgruppen – våre anbefalinger for veien videre for Kvinneforeningen

Våre anbefalinger for veien videre for Kvinneforeningen

Kort bakgrunn:
Kvinneforeningen har ca. 60 medlemmer i alder mellom 30 og 100 år.
Kvinneforeningen er et selvstendig utvalg under døveforeningen i Oslo, og har hatt eget styre og økonomi. I de siste årene har kvinneforeningen slitt med å holde foreningen åpent på grunn av dårlig fremmøte. Kvinneforeningen er derfor lagt på is, men flere ønsker kvinneforeningen tilbake. Man kan diskutere hva som må til for å få kvinneforeningen opp igjen. Det ble derfor gjennomført en enkel undersøkelse for å kartlegge medlemmenes behov og ønsker. Av 60 medlemmer deltok 16 personer i undersøkelsen. Resultatene ble lagt frem for kvinneforeningen under et møte 01.09.20.
En arbeidsgruppe ble opprettet og gruppen får oppgave der de vurderer veien videre for kvinneforeningen. Arbeidsgruppen består av Caroline Wroldsen, Lise Marie Nyberg og Camilla Høiberg.

Arbeidsgruppen har hatt et møte 19. februar 2021 på Zoom. Vi så gjennom resultatene fra undersøkelsen, og gruppen legger merke til følgende punkter:

 • Aldersgruppe fra 30 – 39 år, og 50 – 100 år
 • 10 av 16 svarte JA til spørsmålet: Er det behov for egen kvinneforening?
  2 av 16 svarte NEI, 4 av 16 svarte VET IKKE.
 • De som svarte ja, mener at det er behov fordi:
  • Behov for samme kjønn (arbeidsgruppen tolker det som behov for fellesskap)
  • Sosialt og faglig påfyll (kvinnelige relaterte tema, utveksling av erfaringer og opplevelser)
  • Trenger nytt styre og nye forandringer
  • Nok med treff i kvinneforeningen en gang månedlig
 • De som svarte på spørsmål om hva det trengs å forandre på:
  • Moderne navn på kvinneforeningen
  • Mer informasjon, kurs og foredrag. Forslag til tema:
   • Selvforsvar
   • Arverett
   • Kvinners rettigheter
   • Kultur og historie (for eksempel museum)
   • Håndarbeid
   • Mat og vin
   • Flerkulturelle relaterte tema
   • Liv etter døden
  • Kultur i styre og medlemmene og mangel på felleskap (mye baksnakking, kritikk og eksklusjon)
  • Usikker på om møtestedet i Døvekirken er riktig
  • Større variasjon på matserveringen
  • Ulike aktiviteter (yoga, bingo) / utflukter (Ekeberg, Akerselva, Båttur Mjøsa)/ fest
  • Rekruttere flere unge med i Kvinneforeningen.

Arbeidsgruppen ser at kvinneforeningen har et sterkt ønske og behov for gjenåpning av kvinneforeningen. Hvorfor kvinneforeningen legges ned på is er det vanskelig for oss å begrunne da vi ikke kjenner til årsaken til hvorfor foreningen holdes på is. Men vi ser i resultatene av undersøkelsen at det er mye baksnakking og kritikk, mangel på informasjon både internt og ut til medlemmene. Ofte er mangel på kunnskap og motivasjon klassiske eksempler som kan føre til frustrasjoner, baksnakking og konflikter.

Arbeidsgruppen har drøftet og ser at:

 • Kvinneforeningen trenger et sterkt styre med god kompetanse om styrearbeid, og det bør være en sammensetning av leder og styremedlemmer i forskjellige alder
 • Kvinneforeningen bør rekruttere flere unge medlemmer slik at foreningen har en god mikset aldergruppe.
 • Kvinneforeningen bør ha varierende tilbud og fulltreffende i alle aldersgrupper.
 • Kvinneforeningen bør være et trygt sted for medlemmene.
 • Kvinneforeningen bidrar til økt kunnskap om det å være kvinne (feminisme). Vi tenker at i noen foredrag kan man også invitere menn for å gi bedre forståelse og kunnskap om kvinner.

Arbeidsgruppen vil anbefale veien videre:

 • Det jobbes med å få et godt styre
  • Felles forståelse for styrearbeid
  • Felles forståelse om kvinneforening (visjon og mål)
  • Få tilbud om kurs om styre
  • Ha møte med medlemmene for planlegging av hvilke aktiviteter fremover
 • Tettere bånd mellom styre og medlemmene: Her bør det tas opp en diskusjon om hva som må til for at styret internt kan jobbe godt sammen, og ha god kontakt med medlemmene

Med andre ord, vi anbefaler at Kvinneforeningen fortsatt står. I disse korona tider opplever mange ensomhet og lite sosial kontakt, det er derfor ekstra viktig at kvinneforeningen gjenåpnes snart. Men siden kvinneforeningen er lagt på is og ikke lenger har et styre, er vi derfor usikre på hva som må gjøres, og har derfor oppfordringer til Oslo Døveforening:

 • Oslo Døveforening innkaller Kvinneforeningen til årsmøte der det velges et styre
 • Arbeidsgruppen kan bistå og lage et forslag til valgliste til styre
 • Oslo Døveforening oppnevner en kontaktperson som kan bistå det nye styret i arbeid i Kvinneforeningen

Oslo 17.06.2021

Arbeidsgruppen ved Caroline Wroldsen, Lise Marie Nyberg og Camilla Høiberg

 

Hopp rett ned til innholdet