Når du skal få vaksine i bydelene, og de ordner tegnspråktolk. Men du kan også bestille tegnspråktolk selv hvis du ønsker å være sikker på at du får tegnspråktolk.

I følge NAV Tolketjenesten er dette høyt prioritet at du får tegnspråktolk når du får vaksine.

Vi har fått ny informasjon fra Oslo kommune om «Drop-in vaksinetilbud på Apotek»!

Oslo kommune samarbeider med Apotekforeningen om «Drop-in vaksinetilbud på Apotek»!

Enkelte Apoteker i Oslo vil kunne informere om vaksine og tilby vaksinasjon i sine lokaler.
Mange innbyggere har stor tillit til Apotekene, og for noen kan det sikkert føles som et
tryggere sted å vaksineres. De som jobber i Apotekene har god kunnskap om
vaksinene og vaksinasjonsprosessen.

Hvis du vil ta vaksine i apotek, så må du bestille tegnspråktolk selv, da apotekene ordner ikke. Drop in, betyr du kan ta en tur innom apotek når du vil, og trenger ikke bestille time.

«Drop-in vaksinetilbud på Apotek» er et tilbud til innbyggere som:
– er 45 år eller eldre
– enda ikke har fått tilbud om koronavaksine eller blitt vaksinert
– bor i Oslo
Disse innbyggerne kan benytte seg av «Drop-in vaksinetilbud» på enkelte Apoteker i Oslo.
Apotekene kan gi råd og veiledning om koronavaksinen, og svarer på spørsmål:
– om koronavaksinen
– om vaksinen er trygg
– om hvorfor det er viktig å vaksineres
– om bivirkninger
Det er trygt å vaksineres på apotekene. Vaksinen er gratis.

Apoteker som foreløpig tilbyr «Drop-in vaksinetilbud» i Oslo er:
Apotek 1 Stovner – Vitusapotek Stovner – Apotek 1 Tveita – Vitusapotek Alna –
Apotek 1 Carl Berner – Vitusapotek Carl Berner – Bootsapotek Mortensrud –
Vitusapotek Holmlia – Bootsapotek Tøyen – Vitusapotek Jernbanetorget –
Bootsapotek Grorud – Apotek 1 Grorud.

Hopp rett ned til innholdet