Årsmøtet ble gjennomført mandag 26. april i Oslo Døveforening.

Medlemmene fulgte på årsmøtet gjennom Zoom.


Møtelederne Camilla R. Høiberg og Sissel Gjøen i “studio” i døveforeningen. Niels Kristensen var kameraansvarlig.


Federico Gianasso var teknisk ansvarlig på Zoom med å styre hvem som får “tegnet”.

Her er oversikt over resultater fra valget.

Foreningsleder: Megan Matovich-Noddeland
Nestleder: Konstitueres på styremøte (en av styremedlemmene)
Styremedlem: Federico Gianasso (2 år)
Styremedlem: Christina Zullo (2 år)
Styremedlem: Sonja M. Holten (1 år igjen)
Styremedlem: Jostein Dale (1 år år igjen)
1.varamedlem: Diana L. Hagen
2.varamedlem: Maj Lisbeth Marman

Bilagsrevisor: Svein Arne Peterson

Revisor for underavdelingene: Svein Arne Peterson

Lovkomite:
Tone-Britt Handberg
Svein Arne Peterson
Irene Greftegreff

Feriehjemskomite:
Muharrem Shehu
Maqsood Riaz
Børre Roås
Niels Kristensen
Vegard Olsen
Varamedlemmer:
Jon A. Vik
Samir Issalhi

Programkomite:
Masako Yamada
Line Stenseth
Birte Dyrhaug

Valgkomite:
Camilla R. Høiberg
Lubna Mehdi
Gunnar Løken

Hopp rett ned til innholdet