Oslo Døveforening har årsmøte 26. april, og valgkomiteen jobber med å finne kandidater.

Har du lyst å sitte i hovedstyret, feriehjemskomite eller andre verv?

Ta gjerne kontakt med en av 3 i valgkomiteen som er Lubna Mehdi (lubnamehdi@gmail.com), Camilla Høiberg (CH748@kirken.no) og Gunnar Løken (Gunnar.loeken@outlook.com) innen 15. februar 2021.

På årsmøtet skal det velges:
A. Foreningens leder for 1 år.
B. 4 styremedlemmer for 2 år, slik at 2 står på valg hvert år.
– Sonja M. Holten har 1 år igjen.
– Jostein Dale har 1 år igjen.

C. 2 varamedlemmer for 1 år til hovedstyret
D. 1 bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet.
E. Revisor for underavdelinger.
F. Lovkomite på 3 medlemmer.
G. Feriehjemskomite med 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
H. Programkomite med 3 medlemmer.
I. Representanter og vararepresentanter til Norges Døveforbunds landsmøte. Det skal ikke velges noen i år da neste landsmøte er først i 2022.
J. Valgkomite bestående av 3 medlemmer.

Hopp rett ned til innholdet