Vi viser til innkalling til årsmøte i SeHer-bladet nr 3 – 2020.

Oslo Døveforening har 143. årsmøte og Hjelpefondet har 14. årsmøte mandag 26. april kl 17.00 i Fagerborggata 12.

Til begge årsmøtene er fristen for å sende inn lovendringsforslag og innkomne forslag (for Hjelpefondet gjelder det forslag til disposisjon av midler) innen 15.mars 2021.

Oppdatert per 21.september 2020:
Foreningsloven
Hjelpefondets statutter

Hopp rett ned til innholdet