Sak: Tegnspråkhuset

Styret gir en orientering om punktet C om utredning (vedtak fra ekstra ord. årsmøte 21.11.19). Vi ber årsmøtet om fullmakt til å jobbe videre med prosjektet Tegnspråkhuset i Suhmsgt.

Saksdokument kommer i SeHer-bladet før jul og tegnspråkvideo på nettsiden vår og facebook gruppen vår.

Det blir enten fysisk eller digitalt på Zoom, avhenger av smittevernregler i januar.

Hopp rett ned til innholdet