Vi søker etter en person som kan gjøre en innsats med spennende oppgaver i prosjektet for eldre døve fra november 2020 til desember 2021. Du vil få et honorar på kr 80.000.
Din oppgave er å rekruttere døve frivillige til eldre døve som ønsker å gå tur med, handle litt og etter hvert lære eldre å bruke digitale verktøy som f.eks. zoom, facetime, messenger. i denne koronasituasjonen. Oppsøke eldre om de vil ha en frivillig å gå tur med, etc.
Prosjektleder er Vidar R. Sæle (Oslo Døveforening), prosjektmedarbeider (Døves Frivilligsentral) Niels Kristensen og vi samarbeider med Rådgivningskontoret for syn og hørsel og Oslo Døves Seniorforening i en prosjektgruppe.
For ytterligere spørsmål, kan kontakte Vidar R. Sæle sms 930 32 049 / vidar.saele@odf.no eller Niels Kristensen sms 402 30 515 / frivillig@odf.no.

Søknadsfrist: 15. november 2020.

Sammendrag om prosjektet
I koronasituasjonen er eldre døve isolert hjemme. Det er ca. 130 eldre døve som bor i Oslo. Det er høy terskel å bruke digitale midler som Zoom for mange eldre døve. Dette så vi i våren og sommer da vi hadde digitale seniortreff. Eldre døve får besøk frivillige som spør hvordan du har det og om du har lyst å gå ut på tur. Etter hvert som begge er trygge og kjemien er god og at eldre døve har tillit til den frivillige personen.

Så kan frivillige lære de i å bruke nettbrett gjennom digitale treff. Det må gjøres opplæring flere ganger og utvises tålmodighet. Målgruppen er å rekruttere døve frivillige og eldre døve over 65 år som bor i 15 bydeler i Oslo. Eldre døve får besøk av frivillige for tiltak som er lavterskel og tålmodighet å lære opp å bruke digitale verktøy. Tidsplanen er november 2020 til desember 2021.
Vi ønsker å fremme resultater hva nytte prosjektet har for de eldre døve og de frivillige. Hva slags utfordringer det var, og om opplæring gjennom tålmodighet har gitt resultat at flere eldre døve har begynt å bruke digitale verktøy.

Vi forventer at prosjektet vil fortsette etter at prosjektet er avsluttet, og at det blir etablert tilbud som Døves Frivilligsentral skal koordinere i samråd med Oslo Døves Seniorforening og Rådgivningskontoret for syn og hørsel i Oslo kommune. Praktisk gjennomføring: Informasjon om prosjektet på tekst og video, møte for å drøfte kartlegging gjennom å rekruttere frivillige og hvem eldre døve som har behov. Informasjon til frivillige og kursing om taushetsplikt, bruk av digitale verktøy, og hvordan man skal forholde seg til en person, Gjennomføring av oppstart av frivillige/eldre døve og har dialog underveis gjennom besøkene og hvordan det går med kjemien, opplæring av digitale verktøy.

Intervju og evaluering gjøres i slutten av prosjektperioden.

Hopp rett ned til innholdet