Norges Døveforbund gjennomfører en spørreundersøkelse «Kartlegging om konsekvenser i hverdagen for døve/hørselshemmede seniorer i koronatiden» for å samle inn fakta og data, som vi kan vise til myndighetene og samfunnet.

Linken til spørreundersøkelsen er her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4TR8xtKexAgin63udHhmcvuoLZms8ZC7JcH6eluugR79nBQ/viewform?usp=sf_link

Fristen for å svare på spørreundersøkelsen er fredag 20. november.

Hopp rett ned til innholdet