I år inviterer Slekt og Data, Oslo/Akershus til slektsforskerdagen i Oslo, lørdag 31. oktober kl. 10:00 Tema for dagen er «Ukjente kilder»

Se program for dagen på https://www.slektogdata.no/nb/slektsforskerdagen-2020-4

Lenke til foredragene er https://youtu.be/XsNxiEvRHrs

Vi har fått 2 tegnspråktolker og Oslo Døveforening har opprettet Zoom der man kan følge med tolkene på:

Velkommen!

Hopp rett ned til innholdet