Valgkomiteens forslag til foreningens årsmøte mandag 21. september 2020.

Hovedstyret
A. Foreningsleder Megan Matovich-Noddeland

B. 4 styremedlemmer for 2 år, slik at 2 står på valg hvert år.
Federico Gianasso (Velges for 1 år)
Marius Forsberg (Velges for 1 år)
Sonja M. Holten (Velges for 2 år)
Jostein Dale (Velges for 2 år)

C. 2 varamedlemmer for 1 år til hovedstyret
Xing Sheng She
Christina Zullo

D. 1 bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet:
Svein Arne Peterson

E. Revisor for underavdelingene:
Svein Arne Peterson

F. Lovkomite på 3 medlemmer:
Tone-Britt Handberg
Svein Arne Peterson
Irene Greftegreff

G. Feriehjemskomiteen på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer
Niels Kristensen
Muharrem Shehu
Jan-Inge Raknerud
Børre Roås
?
Varamedlemmer:
Eva Roås
?

H. Programkomite med 3 medlemmer:
Tone-Britt Handberg
Masako Yamada
Line Stenseth

I. Representanter til Norges Døveforbunds landsmøte –
Det skal ikke velges noen i år da neste landsmøte er i 2022.

J. Valgkomite på 3 medlemmer
?
?
?

Valgkomiteen er Jostein Dale, Gunnar Maur og Veesin F. Bjørke.

Hopp rett ned til innholdet