Seniorforeningens styre hadde møte mandag 17. august og diskuterte bl.a. gjenåpning av seniortreff onsdag 26. august. En stor utfordring er at smitten har økt igjen etter sommerferien, og at det fortsatt er begrenset hvor mange som kan oppholde seg samtidig i Døvekirkens lokaler. Det vil si maks. 34 personer inkl. vakter hvis både menighetssalen og kirkesalen tas i bruk.

Det betyr at seniortreff må deles i grupper som bytter på å være tilstede. Ikke noe lett valg. Men i samarbeid med ODF og Frivilligsentralen, er det bestemt å gjøre et forsøk med gjenåpning i grupper onsdag 26. august og onsdag 2. september kl. 11-13. Slik at vi får litt erfaring, for å ta en evaluering etterpå om hva vi gjør videre.
Vi prøver å sette sammen gruppene så godt og rettferdig som mulig. Medlemmene vil få beskjed på sms om når de kan komme til seniortreff. Men husk å si fra hvis du ikke kan komme, slik at en annen kan overta og at vi kan flytte deg til en annen onsdag som passer.

Vanlige smittevernregler gjelder mht. hygiene og registrering ved ankomst. Viktig at en person sitter på samme stol, og ikke går og setter seg på en annen stol. Det skjenkes kaffe/te mens man sitter ved bordene, og alle må ta med egen matpakke. Foreløpig blir det heller ikke lotteri med årer eller bingo. Men som vanlig blir det info fra styret og markering av runde år.

Vi håper flest mulig vil komme til seniortreff selv om det blir inndeling i grupper. De som har TT-kort oppfordres til å bruke det, for å slippe offentlig transport.

Hopp rett ned til innholdet