Kjære medlemmer!

Vi er inne i en spesiell tid, og mange lurer sikkert på hva som skjer fremover med seniortreff og andre aktiviteter. Seniorforeningens styre vil derfor komme med litt informasjon.

Vi hadde styremøte mandag 22. juni hjemme hos leder Øystein Strand. Dette var første styremøte siden seniorforeningen stengte onsdag 11. mars pga. koronasituasjonen. Saker som vi diskuterte var bl.a. smittevernregler og maks antall personer i døvekirkens lokaler, gjenåpning av seniortreff og utsatt årsmøte.

Konklusjon:
Smittevernregler og maks. antall personer i døvekirkens lokale:
Det er utarbeidet smittevernregler og rutiner for bruk av døvekirkens lokaler. Etter dagens regler, mht. lokalets størrelse, kan det ikke oppholde seg mer enn 26 personer og 4 vakter samtidig. Alle som kommer må registreres med navn og mobilnummer. Kjøkkenet er stengt. Men en ansvarlig vil gå rund og skjenke kaffe/te ved bordene, og man må ta med egen matpakke. Det kan bestilles ferdig innpakket mat fra firma, men blir jo et spørsmål om antall og pris. Utlodning med årer og bingo kan ikke fortsette som før pga. smittevernreglene. Så styret prøver å finne andre måter å gjøre det på.

Gjenåpning av seniortreff:
Som det ser ut i dag, med smittevernregler og begrenset antall personer som kan oppholde seg i døvekirkens lokaler, blir det utfordringer for seniortreff. Det er mye som må planlegges og ordnes for at seniortreff skal kunne gjennomføres på en god og trygg måte. Styret har derfor bestemt å vente til onsdag 26. august med å åpne igjen for seniortreff. Da håper vi at smittesituasjonen i Norge er blitt så lav at myndighetene har åpnet opp mer og tillater større folkeansamlinger enn i dag. Hvis ikke, må vi diskutere hvordan vi skal løse det med inndeling i grupper på 26 personer hver gang. Nærmere informasjon kommer når situasjonen er avklart.

Utsatt årsmøte:
På grunn av den uoversiktlige situasjonen fremover og at vi allerede er langt inne i 2020, har styret vedtatt å utsette seniorforeningens årsmøte til mars 2021. Da vil årsmøtet behandle årsberetning og regnskap for både 2019 og 2020. Imens fortsetter styret frem til valget på årsmøtet.

Neste styremøte blir mandag 17. august hjemme hos Øystein.

Fortsatt god sommer!

Hopp rett ned til innholdet