Oslo Døveforening og Døves Media samarbeider om en digital workshop for ungdommer mellom 14 og 20 år: «Hvordan lage en god film på sosiale medier?»
• Samling skjer digitalt over for eksempel Zoom eller Messenger
• Åpent for deg mellom 14 og 20 år som har kamera på mobilen eller Ipad/nettleser

Det blir fire digitale samlinger på onsdager i løpet av mai og juni. Samlingene skjer
onsdag, 20. mai, 27. mai, 3. juni og 10. juni klokken 16 – 17.

Program:
Første samling onsdag 20. mai kl 16-17
Presentere hverandre.
Presentere fremdriftsplan.
Gjennomgå og sikre at alle har tekniske løsninger/app.
OPPGAVE 1: LAG EN ETT MINUTTS FILM (TEMA: HVA ER KULTUR?)

Andre samling onsdag 27. mai kl 16-17
Tilbakemeldinger på filmene.
Diskusjoner / erfaringsutveksling
Forslag til løsninger og forbedringer
OPPGAVE 2: GJØR ENDRINGER OG FORBEDRINGER AV FILMEN

Tredje samling onsdag 3. juni kl 16-17
Tilbakemeldinger på filmene.
Diskusjoner / erfaringsutveksling
Manus
Storyboard
Lyssetting
Bildekomposisjoner
OPPGAVE 3: LAGE EN TO MINUTTERS KULTURFILM

Fjerde samling onsdag 10. juni kl 16-17
Tilbakemeldinger på filmene.
Diskusjoner / erfaringsutveksling
Forslag til løsninger og forbedringer
Hvordan jobbe med film videre?
AVSLUTNING: AWARD TIL BESTE FILM! Kanskje med premie?

Åpent for alle ungdommer som oppfatter tegnspråk og kan uttrykke seg på tegnspråk.
Deltakeravgift: 200,- kr for medlem av ODF. 400,- kr for ikke-medlem av ODF.
Maks 10 personer, førstemann til mølla.

Filmene vil bli vist under Døves dag til høsten eller et annet arrangement når koronatiden er over.
Påmelding innen fredag 15. mai til Niels Kristensen – frivillig@odf.no
Oppgi navn og alder og medlemskap.

Hopp rett ned til innholdet