Vi starter nå et stort prosjekt om norsk tegnspråk! Målet med prosjektet er å forske på hvordan døve bruker dette språket, og hvordan språkbruken gjenspeiler fysiske, sosiale og historiske forhold i et språkmiljø i endring. Vi er interessert i å se det tegnspråket som brukes av døve rundt i Norge uten å diskutere hva som er rett eller galt.

Vi vil sikre at prosjektet representere hele døvemiljøet og derfor vil vi opprette en referansegruppe. Gruppen skal både støtte prosjektet, og bidra med idéer og diskusjon. Referansegruppen skal møtes (et par timer) cirka 2 ganger i året i Oslo mellom 2019 og 2023. Det er også mulig at noe saker diskuteres på epost/video-chat. Vi ønsker å ha 4-5 medlemmer fra ODF/NDF og 4-5 medlemmer fra FONTS med i gruppen og deltakelse er frivillig .

Deltakere i referansegruppen må ikke ha noe bestemt kompetanse. Det viktigste er at du har brukt norsk tegnspråk fra du var barn, at tegnspråk er en viktig del av din hverdag, at du er aktiv i døvemiljøet og har lyst til å bidra til et prosjekt som skal løfte norsk tegnspråk i samfunnet. (Du må også være over 18 år gammel.)

Hvis du er interessert, vennligst send epost til Oslo Døveforening (ODF) post@odf.no med din kontaktinformasjon og litt om deg selv innen 15. mai 2020. Når du gjør det, så gir du ODF tillatelse til å videresende din personlig informasjon til prosjektleder Lindsay Ferrara. Hun jobber på NTNU i Trondheim. Hun vil ta kontakt med deg og gi deg mer informasjon.

Du kan lære mer om prosjektet her: https://www.ntnu.no/isl/norsk-tegnsprakokologi.

Hopp rett ned til innholdet