Gugga Sønnichsen kommer ikke pga fare for koronavirus. Det blir et tema om NDF’s arbeidsplan.

1. Norges Døveforbundsleder Niels Kristensen forteller om NDF’s arbeidsplan i 3 år

2. Gugga Sønnichsen forteller om Våketjeneste:

Ingen skal dø alene!
Hvert år dør tusen av mennesker uten å ha noen ved sin side.
Våketjeneste kan gi ro og trygghet til en ensom døende ved å lytte og være nærværende.

Gugga Sønnichsen fra Danmark og er frivillig for Døves kirke i København. De har et prosjekt om våketjeneste hos døve i et år til nå. Prosjektet handler om de døve får bedre vilkår på tegnspråk i den siste tiden, før de dør.
Gugga forteller mer om prosjektet, god og dårlig erfaringer og «Nærvær, omsorg, trygg pluss tegnspråk»

Alle er hjertelig velkomne!

Hopp rett ned til innholdet